Historik

Historik och beskrivning.
Skrift författad av komminister Harry Hansson, föreningens förste ordförande. Tryckt 1974.

historik-001-70kb
Skriftens framsida med foto av S:t Sigfrids kyrka, sedd från Essingeleden i Stockholm, den bro, som kommit många att åter upptäcka vår lilla ”lantkyrka” – mitt i storstadstrafikens förbiilande ström.
historik-002
historik-004
historik-005
historik-006
historik-007
1971
1971
historik-010
historik-011
historik-012
historik-013
historik-014
historik-016