Kyrkan i Sigfridslunden

Styrelsen informerar:

Vi vill först och främst tacka er alla som är med och stödjer föreningen S:t Sigfrids Kyrkas Vänner. Det hade inte gått utan våra medlemmar. Stockholms Tingsrätt dömde till föreningens fördel 10/2-23 (mål nr T 19680-21) efter en lång och utdragen process. Det är en otrolig lättnad då Tingsrätten gjort bedömningen att kyrkan olovligt tagits över och att det är vi som hela tiden varit föreningens företrädare. Domen överklagades till Svea hovrätt som beslutade att inte bevilja prövningstillstånd 27/4-23 (mål nr T 3261-23) och domen från Tingsrätten står fast.

Det har skickats ut ett falskt brev med kallelse till S:t Sigfrids kyrka den 27 maj från Christer Svärd, som utger sig för att företräda föreningen. Vi får be dig att bortse från kallelsen då det är ett ytterligare försök från de tidigare hyresgästerna att ta över föreningen, och varken kallelsen eller mötet är giltigt. Istället kommer föreningens ordförande, Elina Strindberg att kalla till årsmöte i början av juni. Föreningens advokat fortsätter att arbeta för att föreningen ska få tillbaka nycklarna till kyrkan och att de tidigare hyresgästerna ska lämna byggnaden.

S:t Sigfrids kyrka är i stort behov av sina medlemmar för att det ska gå hela vägen och att kyrkan åter ska få vara en öppen och tillgänglig plats i Aspudden. Var med och rösta på årsmötet i juni genom att betala medlemsavgiften på 250kr . Antingen via Bankgiro 5611-6338 eller via Swish 123 674 87 50

Stort tack!

Styrelsen

Stockholm 2023-05-18

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Sigfridsbilder-001-1024x768.jpg

Har du minnen från kyrkan?

Tillhör Du de många som döpts, konfirmerats eller vigts här?
Har Du deltagit i julotta, andra gudstjänster eller scoutvesper på S:t Sigfrids dag?
Eller bara tittat in under en promenad i Sigfridslunden?
Ett stort antal unga och gamla har fina minnen från den omtyckta kyrkolokalen.
Oräkneliga bilister ser kyrktornet som sticker upp bredvid en av Essingeledens broar (Blommensbergsviadukten).

Ditt bidrag behövs för att underhålla och bevara kyrkan

S:t Sigfrids kyrka ägs av en liten ideell förening med mycket begränsad ekonomi.
Föreningen får inga bidrag från det allmänna.  Länsstyrelsen ger vissa anslag till renoveringar, men behovet är stort.