Föreningen

SigfridGenomsk707x952Vad är Föreningen S:t Sigfrids Kyrkas Vänner (FSSKV)?

En stödförening bildades 1970 för att med frivilliga krafter fortsätta den efterfrågade verksamheten. Den är helt beroende av gåvomedel. Föreningen får inga bidrag från det allmänna (mer än begränsade bidrag till renoveringar från Länsstyrelsen).
Föreningen har ett 100-tal medlemmar. Präster, kyrkvärdar och styrelseledamöter tjänstgör oavlönade.
S:t Sigfrids Kyrkoblad ges ut med två nummer årligen, vilka postas till medlemmarna.
Föreningens verksamhet vilar på en aktiv lekmannamedverkan och en ideellt arbetande styrelse.

Verksamhetsidé

1. Syftet uttryckes i §1 i stadgarna:

”Föreningen S:t Sigfrids Kyrkas Vänner är en ideell förening, som har till ändamål att stödja verksamheten vid S:t Sigfrids kyrka, där gudstjänster och annan församlingsverksamhet överensstämmande med den evangelisk-lutherska bekännelsen kan hållas. Föreningen skall jämväl i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder  för att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga livet i kyrkan näraliggande områden. Verksamhet som står i strid med Den Heliga Skrift och/eller allmänkyrklig tradition är inte förenlig med föreningens ändamål.”

Den fullständiga texten finns här:  Stadgar

2. Målet för verksamheten är att genom att tillgodose behovet av gudstjänster och kyrkliga handlingar som dop, vigsel, m.m. föra människor till tro och bevara och stärka dem i en rätt lära om Kyrkans Herre, Jesus Kristus, att de må leva som Kristi lärjungar.

3. Gudstjänsterna. Föreningen firar närvarande sällan egna gudstjänster.

2007-09-16 13.01.00-2Medlemsskap

Medlemsavgift: 250 kr per år.
Bg  5611-6338
Swish 123 674 87 50
Kom ihåg att ange namn, adress och e-postadress när du betalar.

Gåvor

Ekonomin hålls till stor del uppe genom enskilda personers gåvor
till föreningen. Vill man tillhöra dessa personers skara kan man
använda ovannämnda bankgirokonto.

Ordförandena i FSSKV

Harry Hansson, km. Hägerstens förs. Grundare. 1970–1982
Åke Lion, km. Hägerstens församling.  1982–1993
Anders Dahl.  Våren-Sommaren 1994
Kåre Strindberg, km. Skärholmens församling 1994–2012
Christer Svärd. 2012–2020
Lars-Erik Bergqvist 2020- 2021

Elina Strindberg 2022-t v

Meddelande från Styrelsen

Stockholm 20210418

Det har varit ett tufft år för alla och våren har nog aldrig varit så efterlängtad som nu, med hopp om en ljusare framtid. För föreningen har det gångna året varit mycket svårt och vi ser nu fram emot en ny vår där du som medlem behövs, mer än någonsin.

Vi har medlemmar utspridda över landet och alla vet kanske inte vad föreningen gått igenom under året som varit.

Vid årsmötet 17 maj 2020 beslutade mötet att föreningen inte skulle förnya hyreskontrakt med en hyresgäst som hade 3 månaders prövotid.

Hyresgästen respekterade inte beslutet och har med hjälp av vår andra hyresgäst, S:t Stefanus Koinonia, Mpr, haft fortsatt tillgång till kyrkan utan ett hyreskontrakt. Vid det återupptagna årsmötet var flera från hyresgästen och den tidigare hyresgästen närvarande och veckan innan hade nästan 70 nya medlemmar tillkommit. Där försökte en grupp ändra på beslut från det ordinarie årsmötet om förnyat hyresavtal och göra stadgeändringar. Mötesordningen bröts flera gånger och efter flera varningar fick tillslut mötet avbrytas. Därefter gick en person från hyresgästen till fysisk attack mot föreningens ordförande.

Det här är långt ifrån acceptabelt beteende i allmänhet och ännu mindre i en kyrka. Vi tolererar varken ett aggressivt kuppförsök av hyresgäst eller att man stör mötet och vi har polisanmält och avstängt den person som gick till attack. Styrelsen har anlitat en advokat som företräder föreningen och som kommer att vara med på det kommande årsmötet 9 maj och svara på frågor.

Ordförande kallar till årsmöte där det är viktigare nu mer än någonsin att du som medlem är med och avgör föreningens framtid.

Styrelsen FSKKV