Historik

Historik och beskrivning.
Skrift författad av komminister Harry Hansson, föreningens förste ordförande. Tryckt 1974.

historik-001-70kb
Skriftens framsida med foto av S:t Sigfrids kyrka, sedd från Essingeleden i Stockholm, den bro, som kommit många att åter upptäcka vår lilla ”lantkyrka” – mitt i storstadstrafikens förbiilande ström.

historik-002historik-004historik-005historik-006historik-007

1971
1971

historik-010historik-011historik-012historik-013historik-014historik-016