Ge gåva / bli medlem

Ge en gåva

Ekonomin hålls till stor del uppe genom enskilda personers gåvor till föreningen.
Sätt in valfri summa som gåva på plusgirokonto 60 99 75-8
och skriv Ditt namn och adress!

Bli medlem och delägare i kyrkan

Vill Du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften är 200 kr per år.
Sätt in summan på plusgirokonto 60 99 75-8
Glöm inte skriva Ditt namn och Din adress
och gärna vad du vill/kan hjälpa till med!