Kontakt

För närvarande kan förrättningar ej utföras i kyrkan.
För vidare kontakt med föreningen:
FSSKV
c/o Inger Eriksson Trygg
Lussinge 14
186 97 Brottby
Telefon 070 322 08 88 
OBS! Det finns ingen brevlåda vid kyrkan. All post adresseras till  ovanstående.

Webmaster
E-post