Kontakt

Förrättningar (dop, vigsel, begravning) bokas tills vidare endast via e-post
Avgift, inkl. hyra av kyrkan och arvoden: 2000 kr (dop), 2500 kr (vigslar, begravningar).Med egen organist 1500 kr. Kyrkliga förrättningar är befriade från moms.De som önskar att dop, vigsel eller begravning skall förrättas i S:t Sigfrids Kyrka skall, efter att ha bokat kyrkan, i första hand vidtala ordinarie församlingspräst i sin hemförsamling. Finnes ingen präst från hemförsamlingen att tillgå kan föreningen hjälpa till.
Studiebesök, visning av kyrkan med guide bokas tills vidare endast via e-post
Postadress:
FSSKV
c/o Inger Eriksson Trygg
Lussinge 14
186 97 Brottby
 
OBS! Det finns ingen brevlåda vid kyrkan. All post adresseras till  ovanstående.

Webmaster
E-post