Kontakt

Förrättningar (dop, vigsel, begravning)

bokas via e-post eller per telefon 070 670 59 68
Postadress: FSSKV, c/o Kåre Strindberg, Gröndalsvägen 110, 117 68 Stockholm

Avgift, inkl. hyra av kyrkan och arvoden: 2000 kr (dop), 2500 kr (vigslar, begravningar).
Med egen organist 1500 kr. Kyrkliga förrättningar är befriade från moms.

Studiebesök, visning av kyrkan med guide

bokas via e-post eller per telefon 070 670 59 68.
Avgift: 1000 kr

Adressändringar och andra ärenden

Ta kontakt med någon av dessa i föreningens styrelse:

– Ordförande: Christer Svärd
Linnégatan 71, 114 60 Stockholm
Tel 08-660 60 04, mobil 070 535 64 57
E-post

– Kassör: Lars Östling
Rålambsvägen 66 A, 112 56 Stockholm
Tel 08-630 05 52, mobil 073 252 04 65
E-post

OBS! Det finns ingen brevlåda vid kyrkan. All post adresseras till någon av de ovanstående.

Webmaster
E-post