Kyrkan i Sigfridslunden

Första etappen av renoveringsarbetena klara i oktober 2017

Har du minnen från kyrkan?

Tillhör Du de många som döpts, konfirmerats eller vigts här?
Har Du deltagit i julotta, andra gudstjänster eller scoutvesper på S:t Sigfrids dag?
Eller bara tittat in under en promenad i Sigfridslunden?
Ett stort antal unga och gamla har fina minnen från den omtyckta kyrkolokalen.
Oräkneliga bilister ser kyrktornet som sticker upp bredvid en av Essingeledens broar (Blommensbergsviadukten).

Tycker inte Du att det vore roligt om kyrkan fanns kvar  och ser fin ut?

Kan Du hjälpa till?

Ekonomiskt genom att bli medlem och/eller ge gåvor?
Vill Du ställa Dina kunskaper till förfogande?
Eller göra en ideell arbetsinsats?
Hör av Dig till någon på sidan Kontakt!

Ditt bidrag behövs för att bevara kyrkan

Kyrkan är gammal och tidens tand har gnagt.
Men underhållet har inte vägt upp byggnadens förfall, se Exempel.
Visst vore det synd om den inte kunde bevaras i gott skick!

S:t Sigfrids kyrka ägs av en liten ideell förening med mycket begränsad ekonomi.
Föreningen får inga bidrag från det allmänna.  Länsstyrelsen ger vissa anslag till renoveringar, men det räcker inte!

2019-02-03 13.18.23