Kyrkan i Sigfridslunden

Första etappen av renoveringsarbetena klara i oktober 2017

Har du minnen från kyrkan?

Tillhör Du de många som döpts, konfirmerats eller vigts här?
Har Du deltagit i julotta, andra gudstjänster eller scoutvesper på S:t Sigfrids dag?
Eller bara tittat in under en promenad i Sigfridslunden?
Ett stort antal unga och gamla har fina minnen från den omtyckta kyrkolokalen.
Oräkneliga bilister ser kyrktornet som sticker upp bredvid en av Essingeledens broar (Blommensbergsviadukten).

Ditt bidrag behövs för att underhålla och bevara kyrkan

S:t Sigfrids kyrka ägs av en liten ideell förening med mycket begränsad ekonomi.
Föreningen får inga bidrag från det allmänna.  Länsstyrelsen ger vissa anslag till renoveringar, men behovet är stort.