Stöd S:t Sigfrids kyrka!

Ditt bidrag behövs för att bevara kyrkan

 

Första etappen av renoveringsarbetena klara i oktober 2017
Första etappen av renoveringsarbetena blev klar i oktober 2017

Kyrkan är gammal och tidens tand har gnagt.
Men underhållet har inte helt vägt upp byggnadens förfall. Se Exempel
Visst vore det synd om den inte kunde bevaras i gott skick!

S:t Sigfrids kyrka ägs av en liten ideell förening med mycket begränsad ekonomi. Den är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor etc.  Men i dagsläget går ekonomin helt enkelt inte ihop.
Föreningen får inga bidrag från det allmänna.  Länsstyrelsen ger visserligen anslag till renoveringar, men det räcker inte!

Har du minnen från kyrkan?

Tillhör Du de många som döpts, konfirmerats eller vigts här?
Har Du deltagit i julotta, andra gudstjänster eller scoutvesper på S:t Sigfrids dag?
Eller bara tittat in under en promenad i Sigfridslunden?
Ett stort antal unga och gamla har fina minnen från den omtyckta kyrkolokalen.
Oräkneliga bilister har sett kyrktornet som sticker upp bredvid Essingeleden.

Tycker inte Du att det vore roligt om kyrkan fanns kvar i fint skick?

Kan Du hjälpa till?

Ekonomiskt genom att bli medlem och/eller ge gåvor (till pg 60 99 75-8)?
Vill Du ställa Dina kunskaper till förfogande?
Eller göra en ideell arbetsinsats?
Hör av Dig till någon på sidan Kontakt!