Kyrkklockan

kyrkklocka

Klockan i kyrktornet är av malm, en kopparlegering. Dess inskription lyder

”GJUTEN AV FIRMAN JOH. A. BECKMAN OCH CO I STOCKHOLM”,
”TILL STEFANSKAPELLET UPPFÖRT ÅR 1900 AF SÄLLSKAPET FÖR KYRKLIG SJÄLAVÅRD I HUVUDSTADEN UNDER MYCKET MOTSTÅND OCH STORT TRÅNGMÅL” samt
”KOM HERRE GUD KOM ÅTER TILL VÅR DYRKAN, UTI DITT HUS, DEN ÖVERGIVNA KYRKAN”.
(Ur Vård- och underhållsplan, AIX ARKITEKTER AB)

 

Ringningen sker manuellt. Här kan du höra hur klockan låter:

 

BÖN UNDER KLOCKRINGNINGEN

Efter första klämtslaget
Lovad vare Gud Fader, som har skapat mig.

Efter andra klämtslaget
Lovad vare Guds Son, som har återlöst mig.

Efter tredje klämtslaget
Lovad vare Guds Helige Ande, som följer mig på alla mina vägar.

Under sammanringningen
Kom i vår mitt, Herre, och hjälp oss med Din stora makt.
Förnya Ditt förbund med Din Kyrka, som i hennes unga dagar,
och låt Din kraft och härlighet ses i Din helgedom som i forna tider.
Genom Din Sin, Jesus Kristus, som med Dig och Den Helige Ande
lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen.

O Herre Jesus Kristus, vi prisar Dig, vi tillber Dig,
vi tackar Dig för Din närvaro i bröd och vin,
för Ditt nåderika handlande i sakramentet
och för Ditt offer i den heliga nattvarden.
Vi tackar Dig för att Du i den heliga kommunionen
uppfyller oss med Din gudom och omsluter oss med Din kärlek.
Vi tackar Dig för den heliga mässans glädje och skönhet.
Heliga Treenighet, vi lovar, ärar och tillber Dig
i förening med alla patriarker och profeter, evangelister och apostlar,
vår Herre Jesu Kristi heliga moder, jungfru Maria
och alla helgon och martyrer, änglar och ärkeänglar,
keruber och serafer, folkslag, stammar och tungomål.
I evigheters evighet. Amen. Halleluja.
Lovad vare Fadern, lovad vare Sonen, lovad vare Den Helige Ande.
Amen. Amen. Amen.