Kyrkan

Vad är Sankt Sigfrids Kyrka?

VoU Kyrksalen med koret mot öster

Geografiskt
Landskap: Södermanland.
Län: Stockholms län (sedan 1714)
Stift: Strängnäs Stift till 1942, därefter Stockholms Stift.
Kommun: Brännkyrka landskommun till 1914, därefter Stockholms Stad; Liljeholmens municipalsamhälle.
Brännkyrka församling var före församlingsdelningen 1957 Sveriges folkrikaste församling, med c:a 120 000 kyrkobokförda.

Kapellet (som räknas som Sveriges första ”vandringskyrka”, dvs. flyttbar), en åttakantig centralkyrka i trä, uppfördes på en lånad tomt i korsningen Tulegatan–Frejgatan i ”Sibirien” (NV Vasastan) och togs i bruk år 1900. Det byggdes med frivilliga medel av Sällskapet för kyrklig själavård (1960 namnändrat till Kyrkfrämjandet).

Kapellet nedmonterades, flyttades och återuppfördes 1904 som S:t Sigfrids kyrka på den nuvarande platsen, Alvastravägen 8 i Aspudden. Namnet är harmoniserat med stadsplanen för gatunamn i trakten, som anknyter till Sveriges kristnande;  Rimbertsvägen, Erik Segersälls väg, Olof Skötkonungs väg,  Husabyvägen samt Sigfridsvägen. (Om valet av kyrkonamn eller dåv. stadsplanens gatunamnsval var först, är oklart.)

Biskop UllmanKyrkan invigdes i Aspudden 1904 av strängnäsbiskopen Uddo Lechard Ullman, eftersom trakten då räknades till Strängnäs Stifts område.
Biskop Ullman förrättade senare en prästvigning i S:t Sigfrids kyrka. Området hörde då till Huddinge-Brännkyrka Pastorat, som skötte hela södra storstockholmsområdet, söder om Södermalm, dvs. ”söder om Söder”,  före de stora församlingsdelningarna, när Stockholm växte så att befolkningen flerdubblades. Den är traktens äldsta kyrka och var församlingskyrka åren 1917–1967. Den var huvudkyrka 1957–1961 i Hägerstens församling, som fått den som gåva.

Kyrkan tillkom för att möta den andliga nöden. Men den har fått kämpa för sin tillkomst och för driften efter det att Hägersten återlämnade kyrkan till Kyrkfrämjandet 1967, som en gång givit den som gåva. Någon föreslog att kyrkan borde rivas!

Präster som tjänstgjort i kyrkan

Fredrik SebartFredrik Sebart,
lät bygga kyrkan (dåvarande Stefanskapellet)
1900–1912

 

 

 

August ForssmanAugust Forssman,
prost i Huddinge-Brännkyrka pastorat (nuvarande S:t Sigfrids kyrka)
1913–1916

 

 

Per Rylander, kh. Hägerstens förs. 1957
Kjell Gunnar Egerup, kh. Hägerstens förs. 1968
Harry Hansson, km. Hägerstens förs. 1970–1982
Åke Lion, km. Hägerstens förs. 1982–1993
Anders Dahl, våren-sommaren 1994

 

Kåre StrindbergKåre Strindberg, km. Skärholmens förs. 1994–2012, därefter ombedd tjänstgörande pastor inom FSSKV för Svenska Kyrkan

 

 

Se även
– Webbsidan Aspuddens historia
– Webbsidan Trekanten/S:t Sigfrids kyrka
– Wikipedias artikel Sankt Sigfrids kyrka, Stockholms stift
– Bloggen Kyrkan under Essingeleden