Information från styrelsen

Stockholm 20210418

Det har varit ett tufft år för alla och våren har nog aldrig varit så efterlängtad som nu, med hopp om en ljusare framtid. För föreningen har det gångna året varit mycket svårt och vi ser nu fram emot en ny vår där du som medlem behövs, mer än någonsin.

Vi har medlemmar utspridda över landet och alla vet kanske inte vad föreningen gått igenom under året som varit.

Vid årsmötet 17 maj 2020 beslutade mötet att föreningen inte skulle förnya hyreskontrakt med en hyresgäst som hade 3 månaders prövotid.

Hyresgästen respekterade inte beslutet och har med hjälp av vår andra hyresgäst, S:t Stefanus Koinonia, Mpr, haft fortsatt tillgång till kyrkan utan ett hyreskontrakt. Vid det återupptagna årsmötet var flera från hyresgästen och den tidigare hyresgästen närvarande och veckan innan hade nästan 70 nya medlemmar tillkommit. Där försökte en grupp ändra på beslut från det ordinarie årsmötet om förnyat hyresavtal och göra stadgeändringar. Mötesordningen bröts flera gånger och efter flera varningar fick tillslut mötet avbrytas. Därefter gick en person från hyresgästen till fysisk attack mot föreningens ordförande.

Det här är långt ifrån acceptabelt beteende i allmänhet och ännu mindre i en kyrka. Vi tolererar varken ett aggressivt kuppförsök av hyresgäst eller att man stör mötet och vi har polisanmält och avstängt den person som gick till attack. Styrelsen har anlitat en advokat som företräder föreningen och som kommer att vara med på det kommande årsmötet 9 maj och svara på frågor.

Ordförande kallar till årsmöte där det är viktigare nu mer än någonsin att du som medlem är med och avgör föreningens framtid.

Styrelsen FSKKV