Gudstjänster

Altare1
Altartavlan är målad av E. Abrahamsson (sign. E ABR)

S:t Stefanus koinonia (föreningens hyresgäst) firar gudstjänst sön- och helgdagar kl. 11 samt onsdagar kl. 18:30 i allmänkyrklig anda och Svenska Kyrkans tradition.
Länk till S:t Stefanus webbplats