Gudstjänster, själavård

Altare1
Altartavlan är målad av E. Abrahamsson (sign. E ABR)

S:t Stefanus koinonia (föreningens hyresgäst) firar gudstjänst bl.a. varje söndag klockan 11 i allmänkyrklig anda och Svenska Kyrkans tradition.
Länk till S:t Stefanus hemsida