Martyrer i Sverige

”De kristnas blod är ett utsäde” – Tertullianus från Kartfago. År 160-225 (c:a)

De först kända martyrerna i Sverige

Nithard, präst, Birka. Vård.j. 20 el. 21 mars. X efter 845.

Unni, ärkebiskop, Västergötland. 24/9. X 900-talet.

Unaman, Sunaman, Vinaman, munkar, Helgasjön, Småland, systersöner till S:t Sigfrid. 24/9. X i början av 1000-talet.

S:t Bertil, lekman, Västergötland, levde samtida med S:t Sigfrid. Alla helgons dag. X omkring mitten av 1000-talet.

Erik, munk, Flottsund, Uppland. Alla helgons dag. X senare hälften av 1000-talet.

Stenfinn/ Staffan, biskop i Hälsingland och hela Norrland. 24/9. X senare hälften av 1000-talet.

S:t Eskil, biskop, Södermanland. X 12/6 c:a 1080.

S:t Botvid, lekman, Södermanland. X 28/7 1120.

S:ta Elin/ Helena av Skövde. 31/7. X i mitten av 1100-talet.

S:t Erik, kung, Uppsala. X 18 Maj 1160.

Nikolaus, präst i Edsleskog, Dalsland. 24/9. X senast 1220.