Glädjen i Gud

Många klagar över världens ondska och trons tillbakagång
i vårt land, och Svenska Kyrkans svaga tilltro till sprängkraften
i Guds ord och i sitt uppdrag.

De sörjande kommer samman och sörjer.
De klagande utbyter nya klagoämnen med varandra,
och går sedan åt varsitt håll.
Varje dag ger nya uppslag för tröstlösheten.

Det är så lätt att sänka blicken mot Jordens bekymmer,
i stället för att höja blicken upp till glädjen i Gud.
Jesus sade: “Guds rike är inom er” (Luk 17:21).
Jesus Kristus oroade sig inte för trons utbredning i världen –
Han arbetade för den! Jesu lärjungar har i alla tider härbärgerat
en inre glädje, obegriplig för dem som inte delar den.

Kyrkans troshjältar fann att sorgen och glädjen
inte utesluter varandra (SvPs 269:1).
Till lärjungarna sade Jesus: “Nu har också ni det svårt.
Men Jag skall se er igen, och då skall ni glädjas
och ingen skall ta er glädje ifrån er” (Joh 16:22).
Aposteln säger: “Gläd er i hoppet” (Rom 12:12),
“var alltid glada” (1 Thess 5:16).

I perioder av förföljelser, när kyrkan måste verka underjordiskt,
blir detta kyrkobegrepp tydligt: Guds rike i de troendes hjärtan
är oåtkomligt för ockupation av religionsförfalskare.

Kyrkans glada lovsång är en nödvändig stridshandling:
“Gå med oss på livets och sanningens stig,
att mitt under striden vi börjar Dig tacka
och lova för segern” (SvPs100:4b).
Alltför länge har vi mera sörjt över den synliga, yttre, kyrkans läge,
och mindre glatt oss över den osynliga, inre,
kyrkans glädje, som ingen kan ta ifrån oss.

Kåre Stindberg.