Inre förrådet

        Altare2015       

Betraktelser mm av Kåre Strindberg

Glädjen i Gud (Ny)

Fasta i fastan – storstäda kropp och själ för Andens fest
Martyrer – de först kända
Moder Theresa – citat

   Gudstjänster och förkunnelse

Pröva allt
Ursäkt – förlåtelse – försoning
Åttonde budet och rasismen

   Troslära

Från envälde till demokrati – och sedan?
Gud är en treenig Gud
Nådens ordning – en själavårdstradition…
Religionsfilosofi – Finns det nyheter om evigheten?